Vánoční sbírka pro naše děti

1

Spolek žáků 3. Základní školy Holešov uspořádal charitativní sbírku na podporu dětí z Dětského domova Kroměříž. Součástí projektu byla besídka žáků školní družiny, která se konala v polovině prosince. Rodiče, prarodiče a další návštěvníci besídky mohli nákupem vonných svíček tuto iniciativu podpořit.

V pátek 5. ledna byl pak předán symbolický šek i vybraná částka do rukou ředitelky Dětského domova Renátě Konečné, která dorazila s obyvatelkou domova a zároveň vychovatelkou neboli „tetou“, jak děti pracovnicím v domově říkají. Vybranou částku ve výši 11 300,- použijí na dofinancování letních táborů pro děti, kterých se jejich svěřenci budou účastnit.

 Spolku žáků, což je obdobou žákovského parlamentu, patří velké poděkování, stejně jako vedení školy, které tuto iniciativu velmi ochotně podpořilo.

2 3

Naši sponzoři