O nás

Bez názvu

Náš dětský domov je umístěn v klidné části města, poblíž Květné zahrady - jedné ze známých kulturních památek města, která je zapsána na Listině UNESCA. Byl přestěhován do Kroměříže z obce  Hoštice u Litenčic v roce 1996, kde byl umístěn v zámečku této obce. Upravením jednoho bloku v řadové zástavbě činžovních domů vznikl moderní domov rodinného typu s kapacitou pro 24 dětí.

Detsky-domov-Kromeriz IMGP0464 10.let DD KM (6) 10.let DD KM (5)

Děti, které jsou zde umístěny, bydlí v rodinných skupinách. Každá skupina obývá samostatné patro domu a je vybavena obývacím pokojem, kuchyňkou, jídelnou, sociálním zařízením a pokoji pro děti. O každou skupinu se starají stálí tzv. kmenoví vychovatelé a ti, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci dětského domova, jsou pro děti tety a strejdové. Jsou zde umístěny převážně sourozenecké skupiny. Pro děti, které dosáhly 15 let, je jedno patro budovy upraveno na garsoniéry se samostatnými kuchyňkami a sociálním zařízením. Zde si pod dohledem vychovatele samostatně nakupují, připravují jídla, perou, žehlí, uklízí a s podporou vychovatele vyřizují věci na úřadech tak, aby byly připraveny na samostatný život po odchodu z dětského domova.

Cílem našeho zařízení je vytvořit dětem podmínky co nejvíce podobné rodinnému prostředí tak, aby došlo k rozvoji osobnosti každého jedince a uspokojení jeho osobních a sociálních potřeb formou zapojení se do rozmanité zájmové činnosti. Pomáháme dětem vhodnou motivací s přípravou na budoucí povolání, podílíme se na utváření kladných charakterových vlastností a zaměřujeme se na vytváření a upevňování zdravého životního stylu. Cílem tohoto snažení je co nejlepší začlenění mladých dospělých do pracovního kolektivu, nového prostředí v osobním životě a ve společnosti po odchodu z dětského domova. Chceme, aby tak získali pozitivní vztah k životu a aby jim osvojené zkušenosti a návyky umožnily prožití plnohodnotného života.

Naši sponzoři