Preventivní programy v Dětském domově Kroměříž

IMG_20190325_170447

Nadpoloviční většina dětí, které mají problémy se zařazením do společnosti po opuštění zdí dětského domova má pocit, že příčinou jejich selhání je nedostatečná příprava na reálný život. Z těchto důvodů se u nás v domově snažíme dětem poskytnout maximum informací, které by měl každý občan naší republiky vědět a znát. Během celého školního roku mají naši náctiletí možnost účastnit se besed, přednášek, exkurzí, worshopů a programů, které jsou přímo cíleny na dospívající, aby se při odchodu z domova postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život.

Například v březnu k nám přijeli členové spolku Mimo domov s projekcí filmu „Dospělým ze dne na den“ a hned po něm následovala beseda o nástrahách, se kterými se musejí aktéři v tomto dokumentu vypořádávat, než se zařadí do společnosti. V dubnu zase vysvětloval dětem pojmy z oblasti trestního práva vedoucí střediska Probační a mediační služby Kroměříž na besedě nazvané „Trestní zodpovědnost dětí a mládeže“. Seznámil je konkrétně s činností kroměřížského střediska, s následky trestných činů, integrací pachatele, participací poškozeného a ochranou společnosti.

Společně s našimi dospívajícími, jsme navštívili i Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, který zastavil ve vlakové stanici Kroměříž. V šesti stříbrných vagonech jsme si interaktivním způsobem doslova „prošli“ příběhem drogově závislého, dnes již zemřelého mladíka, který promlouval z filmového plátna, vlastně zpytoval svědomí. K nejsinějším zážitkům dějové linky patřilo realisticky ztvárněné doupě feťáků, policejní cela nebo místo, kde si náš hlavní hrdina šlehl zlatou dávku.

Náš dětský domov je také zapojen do několika projektů v rámci celé republiky, které jsou cíleně zaměřeny na děti 15+ a snaží se jim všemožně pomáhat na jejich cestě ke spokojenému a úspěšnému životu. Jedním z nich je projekt „Začni správně“, jehož název sám vypovídá o jeho poslání a cílech. Tým lidí společnosti Yourchance se snaží o vytvořenífunkčního systému integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy. Formou worshopů a setkávání s inspirujícími lidmi, systematicky připravuje „dospěláky“  na úspěšný vstup do života a je s nimi v kontaktu i po odchodu z domova. Poskytuje jim individuálnípomoc při hledání práce, bydlení, řešení finanční situace a v oblasti osobního rozvoje.

Skutečnosti, které jsou uvedeny v tomto článku, jsou pouze malým zlomkem vzdělávacích a společenských akcí, které absolvují všechny děti v našem domově. Je to jen střípek z celoroční mozaiky za poslední dva měsíce. Ve finále však už záleží na každém z nich, kolik z těchto zážitků, zkušeností a vědomostí zúročí ve svém životě po odchodu z dětského domova.

Blanka Říhová, vychovatelka a metodička prevence

Naši sponzoři