Potravinová sbírka Albert

NPS-A4_šířka

V sobotu 11.11.2023, v době od 8 do 18 hodin, proběhla podzimní Sbírka potravin pro Dětský domov Kroměříž v Supermarketu Albert v Kroměříži. Všichni zákazníci této prodejny, kteří se sbírky zúčastnili, byli velmi milí, vstřícní a štědří. Darovali celkem 345 kg potravin a drogistického zboží, což je pro představu 23 plných krabic od banánů.

Naše velké poděkování patří nejen těmto laskavým lidem, ale i všem zaměstnancům prodejny Albert pod vedením paní Hnátkové, kteří nemalou měrou přispěli k bezproblémovému průběhu celé akce. Děkujeme!!!

Naši sponzoři