Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny Kroměřížska

Naši prvňáčci Karolína a Erik byli ve čtvrtek 25.5.2023 pasováni na čtenáře Knihovny Kroměřížska. Slavnostní událost se konala v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Za zvuků fanfár vstoupil do sálu zámecký knihovník se třemi knihovnicemi knihovny Kroměřížska, všichni v krásných historických kostýmech. Spolu s nimi přišel i Jiří Kašík, radní města Kroměříž, který se postaral o úvodní slovo. Po něm všechny přítomné pozdravili i ostatní dospělí v dobových kostýmech. Třídní učitelky představily své žáky, kteří následně přednesli čtenářský slib.

A byl tu slavnostní akt, každý budoucí čtenář po přečtení svého jména poklekl na připravený polštářek a zámecký knihovník jej mečem, hezky jako rytíře, pasoval mezi čtenáře. Knihovnice pak malým čtenářkám a čtenářům popřály a předaly drobné dárečky. Akce byla ukončena opět fanfárou v podání studentů místní konzervatoře.

Pro děti i rodiče to byl krásný nezapomenutelný zážitek. 

w0 f w2 web w3 j l

Naši sponzoři