Návštěva v protidrogovém vlaku Revolution Train, Kroměříž 2019

1302noveceskokromerizleta5web

Letos poprvé zavítal do stanice Kroměříž interaktivní protidrogový vlak Revolution train, který se skládá z šesti netradičních vagonů. Každý z nich je rozdělen na tři části – kinosál, výkladová část a výstavní prostor. Návštěvníci, kteří vlak navštíví, jsou zcela pohlceni příběhem, který vypráví jazykem dnešních náctiletých, dnes již zemřelý, drogově závislý mladík. Unikátní metoda 5D jim totiž umožní vnímat dějovou linku, která byla zpracována podle skutečných událostí, pomocí všech smyslových vjemů.
I my jsme se do protidrogového vlaku vypravili v rámci preventivního programu našeho domova. Po příchodu do Revolution train, jsme dostali anonymní dotazník, kde jsme vyplňovali svoje dosavadní zkušenosti s různými závislostmi. Také jsme se od lektorky dověděli, že drogou 21.století je překvapivě cukr, který je v naší společnosti nadužíván a vytváří se na něm závislost.
A pak to začalo… sál potemněl a do šedé plochy filmového plátna k nám začal promlouvat hlas zemřelého mladíka. Vyprávěl svůj příběh, vlastně zpytoval svědomí… Patra mladých lidí se bavila na diskotéce, a jak to bývá, pili alkohol, kouřili a postupně přidali i drogy… někteří z nich se postupem času dostali do drogové závislosti … další si nesli trvalé následky svých špatných rozhodnutí …. a sám vypravěč zaplatil nejvyšší daň… zemřel na předávkování.
V určitých zlomových chvílích byl děj přerušen, promítací plocha vyjela nahoru, my jsme postoupili dále do vozu a prohlíželi si reálné prostory, které jsme viděli předtím na filmovém plátně. Lektorka s námi vedla dialog o místě, kde jsme se právě ocitli a situaci, kterou naši hrdinové prožívali v dané dějové lince. Takovýmto interaktivním způsobem jsme doslova „prošli“ celým příběhem. K nejsinějším zážitkům patřilo doupě feťáků, policejní cela nebo místo, kde si náš hlavní hrdina šlehl zlatou dávku.
Celý dvouhodinový program v Revolution train byl zajímavý a poučný. Všechna tato realistická místa sloužila jako impulz a inspirace k pozitivním životním volbám. Nechybělo ani občerstvení v podobě teplého čaje a zdravé svačinky.

Naši sponzoři