Naučnou stezkou na Hostýn

1cc1de1b-83bb-42f8-8e35-7c28552d1389

V sobotu 24. dubna jsme se vydali na výlet, směr Hostýnské vrchy. Občas tuto lokalitu navštěvujeme, avšak dnes byla na řadě úplně jiné cesta na vrchol, kterou nikdo z nás nezná.

Vyrazili jsme ze západního cípu Chvalčova od říčky Bystřička, minuli jsme Jaroslavovu studánku a vztyčil se před námi prudký kopec. Červená turistická značka nekompromisně ukazovala nahoru, tak jsme se bez většího reptání vydali do toho strmáku s vidinou, že za chvíli bude kopec milostivější. Nebyl! Svah si stále držel svůj velký úhel a při pohledu do dáli na své náročnosti nechtěl slevit. Po dvou stovkách metrů začala Naučná stezka prvním bannerem, který představoval živočichy, které je možno v tomto kraji potkat. Divoké prase, potažmo bachyni s jarními selaty jsme opravdu potkat nepotřebovali. Po prvním kilometru a stálém odkládání oblečení jsme potkali další banner, tentokrát o rostlinstvu a pod vrcholem byl další, který přibližoval specifika rostlin a živočichů v této oblasti. Bohužel jsme klopýtali přes spoustu větví s polomů spadlých stromů napadených kůrovcem.

Po zdolání této stezky jsme přišli na louku, kolem které se linula Křížová cesta zdejšího poutního místa. Navštívili jsme i zdejší kostel Panenky Marie a po náročném výstupu si zasloužili občerstvení.

Po nabití sil jsme vyšli na rozhlednu a byli zcela u Větrné elektrárny Hostýn. Mohli jsme si tak z blízka prohlédnout vrtuli, která při krájení vzduchu vydává strašidelné zvuky. Bylo príma na vlastní oči vidět zařízení, které vyrábí elektrickou energii a tak si moci „osahat“ to, co jsme nedávno viděli na online virtuální prohlídce elektráren obnovitelných zdrojů.

Cesta zpět nebyla o moc lehčí než nahoru, ale nakonec jsme jí s pálením stehen zvládli a byli jsme rádi, že u rozbouřené Bystřice smíme sednout do auta, které nás dovezlo domů.

 

                                                                                                                      Kamil Hrudík - vychovatel

Screenshot_2021-05-03-13-42-39-801_com.whatsapp Screenshot_2021-05-03-15-37-26-741_com.google.android.apps.photos resize

Naši sponzoři