Naučnou stezkou lužním lesem

1024x0-towidth-90-zahlinice-obec_

Jednoho chladnějšího červencového úterka v jinak horkém létě jsme využili k výletu na kole. Cílem naší cesty byla příroda. Přesněji – naučná stezka lužním lesem.

Tuto naučnou stezku vytvořila Základní organizace Planorbis Českého svazu ochrany přírody v Kroměříži a byla zpracována v rámci programu renovace a tvorba naučných stezek v regionu v roce 2019.

Po několika kilometrech ve městě nás konečně pohltil chlad lužního lesa a my jsme mohli zahájit naše přírodovědné zkoumání. Naučné cedule byly dobře viditelné a lemují celou trasu stezky. U každé z nich jsme měli sraz a celou jsme jí přečetli.

Děti měly možnost se dozvědět zajímavosti nejen z tohoto konkrétního místa, ale také některé milníky ze světových organizací, které se zabývají ochranou přírody a účast našeho státu v nich.

Nyní již tedy znají rozdíl mezi Tvrdým a Měkkým luhem, jak vypadají Nivní louky a jak vznikly Říční ramena, trvalé tůně a Periodické tůně, které rostliny na těchto místech převládají a jací živočichové tam žijí.

Také mají ponětí, kdy a kde vznikla Úmluva o světovém dědictví a Ramsarská úmluva. Jaké právní předpisy zajišťuje soustava Natura 2000 vytvořená Evropskou unií. Jak člověk a hospodářství ovlivňuje krajinu a jak je důležité vnímat důsledky tohoto chování.

Po průjezdu lužním lesem se před námi objevili hladiny Záhlinických rybníků, které leží jihozápadně od města Hulín. Jsou napájeny říčkou Rusavou, která se vlévá do Moravy po pár set metrech od hranice s lužním lesem. Můžete zde najít tři hlavní rybníky – Nový, Pláňavský a Doubravický.

Na konci naší cykloturistiky nás čekala limonáda v Záhlinicích, a už jsme se nemohli dočkat, až celou trasu projedeme i opačným směrem, nyní již ve sportovním tempu. Slunce se totiž začalo klonit k západu a hlad byl motivem se brzy dostat domů.   

zámeček img_0401_ret img_0378_ret img_9807_ret

Naši sponzoři