Batohy Boll z Amazonu

Začátek školního roku bývá pro děti velkou změnou a pro mnohé i zátěží, neboť po volných dnech strávených u vody nebo v přírodě, nastává doba učení a povinností. Amazon a nezisková organizace Spolu dětem se jim rozhodla zpříjemnit toto období novými stylovými batohy, a tak si mohli někteří naši školáci naskládat svoje učebnice, pomůcky a pouzdra do těchto krásných prostorných vaků. Děkujeme touto cestou paní ředitelce Spolu dětem o.p.s. paní Nadě Dittmannové i společnosti Amazon.

IMG20231006151459 IMG20231006151453 IMG20231006151645 IMG20231006151650 IMG20231006151753 IMG20231006151842 IMG20231006151853

Naši sponzoři